Zaznacz stronę

Reklamacje

Wszystkie towary zakupione w sklepie jankisport.pl objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

W razie wykrycia jakiejkolwiek wady materiałowej/ wykonawczej lub też innego rodzaju niezgodności z zawartą umową– prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego, w którym będzie wyszczególniony powód reklamacji i okoliczności jej powstania oraz kiedy te okoliczności wystąpiły.

Towar odsyłany do oględzin musi być czysty. Razem z odsyłanym produktem musi zostać załączony dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz podpisane zgłoszenie reklamacyjne.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

W przypadku uwzględnienia reklamacji:

– Sprzedawca nieodpłatnie naprawi lub wymieni towar na nowy;

– w przypadku braku możliwości wymiany towar, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił Klient. Pieniądze zostaną wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta  najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

Gwarancja nie dotyczy szkód spowodowanych:

 – niefachowym używaniem towaru,

 – uszkodzeniem mechanicznym albo normalnym użytkowaniem,

 – uszkodzeniem ogniem i innymi żywiołami,

Jeśli masz uwagi do zamówionego towaru lub stwierdzasz jego niezgodność z umową – poinformuj nas o tym ! Odniesiemy się do Twojego roszczenia oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości.